Col·leccions del Museu de la Biodiversitat

El Museu de la Biodiversitat d'Ibi es nodreix tant dels fons científics del CIBIO com d'exemplars dipositades en aquest institut per administracions responsables de la conservació del medi ambient, Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil i serveis de vigilància duanera, a més de rebre regularment dipòsits de col·leccions particulars de procedències diferents. El Museu de la Biodiversitat ofereix aquesta mostra expositiva:

“Biodiversitat mediterrània”
img_ppal

Representació de la fauna i la flora mediterrània mitjançant vitrines que representen a escala els nostres hàbitats principals (aiguamolls, estepes cerealistes i muntanya mediterrània). 

A més, hi apareixen desenvolupats alguns dels principals usos d'aquest mosaic format pel bosc mediterrani i els cultius adjacents, que són la base de la nostra diversitat biològica i del ric patrimoni etnobiològic i cultural que hem heretat.

“La biodiversitat amenaçada”

Exposició que conjuga aspectes científics i educatius sobre les amenaces que per a la conservació de la biodiversitat comporta el comerç i tràfic il·legal d'espècies. S'hi mostra de manera gràfica i explicativa dels diferents problemes i la necessitat d'establir programes de cooperació amb els països més afectats. Una altra de les problemàtiques abordades és la introducció d'espècies exòtiques i el impacte sobre l'extinció d'espècies a escala global i al nostre territori. Al costat d'aquest material s'exhibeixen nombrosos exemples d'espècies animals i vegetals, o bé les seues restes, procedents dels fons científics del CIBIO que custodia en dipòsit procedents de diferents administracions públiques encarregades de vetlar pel compliment del conveni CITES.

Exposicions temporals

Mantenir el museu com un espai expositiu viu, dinàmic i participatiu és el principal objectiu que s’ha marcat el Museu de la Biodiversitat. Amb aquesta finalitat es duen a terme al llarg de l'any una sèrie d'exposicions temporals i un programa d'exposicions itinerant que s'ofereixen a través d'un servei de préstec a administracions, centres educatius, organitzacions ciutadanes, etc.  
 
Totes aquestes exposicions sobre diverses temàtiques de biodiversitat són generades, dissenyades i produïdes pel personal del Museu de la Biodiversitat.

MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD. Glorieta Nicolás Payá Jover, nº 2, 03440 Ibi, Alicante - Tfno.- 965552450 - Ext 240, 241 y 215. Email.- museo.bio@ibi.es - medioambiente@ibi.es