Carnet Amic del Museu de la Biodiversitat

El mecenatge i patrocini en l'àmbit del patrimoni natural és un tema d'actualitat i interès per a la societat civil, cada dia més compromesa amb la conservació dels espais naturals i la biodiversitat. 
L'Ajuntament d'Ibi i la Universitat d'Alacant, que  cooperen des de fa anys en iniciatives comunes per a la salvaguarda de la diversitat biològica, ofereixen un ampli ventall de possibilitats perquè les empreses i particulars interessats puguen participar activament en els nostres projectes. 
Els beneficis que aquestes actuacions poden revertir a les empreses i particulars col·laboradors poden ser mesurats no tan sols en termes econòmics i de desgravació fiscal, sinó també com a aliats en una tasca social transcendent que repercuteix molt positivament en la seua imatge davant la societat. 
En aquest sentit, l'Ajuntament d'Ibi i la Universitat d'Alacant s'ofereixen per a adaptar les seues iniciatives a les possibilitats, necessitats i propostes de patrocini de les empreses, entitats i particulars que ho demanen. Sol·liciteu el Carnet Amic del Museu de la Biodiversitat. En aquest enllaç podeu descarregar un tríptic en pdf amb més informació.

MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD. Glorieta Nicolás Payá Jover, nº 2, 03440 Ibi, Alicante - Tfno.- 965552450 - Ext 240, 241 y 215. Email.- museo.bio@ibi.es - medioambiente@ibi.es