Jornades per a professors: Espais per a l'Ensenyament del Món Natural Prop del teu Centre Educatiu

Aquesta jornada s’adreça al sector docent que duu a terme una tasca d'educació i formació a la Comunitat Valenciana i inclou tots els nivells educatius. 
Objectius:
– Presentar el Museu de la Biodiversitat i l'Estació Biològica Torretes Jardí Botànic com una molt bona eina didàctica complementària per completar l'educació i sensibilització ambiental dels més joves fora de l'aula. 
– Difondre entre el professorat i els responsables dels centres educatius, la tasca de sensibilització sobre els valors de la conservació dels ecosistemes mediterranis i dels problemes que actualment constitueixen una amenaça per a les espècies animals i vegetals que hi habiten, així com sensibilitzar sobre el comerç il·legal d'espècies i la introducció d'espècies foranes.
– Mostrar recursos expositius vius que permeten reforçar el contingut teòric treballat a l'aula a través de les visites guiades a les exposicions presents al Museu de la Biodiversitat i les col·leccions vives de l'Estació Biològica Torretes Jardí Botànic.
– Divulgar els projectes duts a terme pel Museu de la Biodiversitat i l'Estació Biològica Torretes Jardí Botànic; com el projecte «Et portem el museu al col·le», que vol ser un motor de canvi i establir una nova relació entre el sistema educatiu i els museus, amb la intenció que els alumnes es familiaritzen amb el museu i despertar-los així la curiositat i les inquietuds cap a la cultura i especialment cap a la biodiversitat.

MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD. Glorieta Nicolás Payá Jover, nº 2, 03440 Ibi, Alicante - Tfno.- 965552450 - Ext 240, 241 y 215. Email.- museo.bio@ibi.es - medioambiente@ibi.es